A- A A+

Στο κτίριο

Τα κτίρια αποτελούν ένα μεγάλο ενεργειακό καταναλωτή που, ταυτοχρόνως, διαθέτει υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οικονομικά αποτελεσματικών τεχνολογιών είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητάς τους με αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Βιοκλιματικός σχεδιασμός

Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός που λαμβάνει υπόψη το τοπικό κλίμα μιας περιοχής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται θερμική και οπτική άνεση στο κτίριο με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Βασικές τεχνικές του βιοκλιματικού σχεδιασμού αποτελούν:

 • Η θερμική προστασία του κτιριακού κελύφους
 • Τα παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης και δροσισμού (συστημάτων ηλιοπροστασίας και φυσικού και υβριδικού αερισμού αναλόγως των συνθηκών και της εποχής), και
 • Τα συστήματα φυσικού φωτισμού

Θερμομόνωση κτιρίου

Η θερμομόνωση, προσφέρει στο κτίριο ένα «προστατευτικό περίβλημα», έτσι ώστε το χειμώνα να μειώνεται ο ρυθμός, με τον οποίο η θερμότητα διαφεύγει από το απ’ αυτό και το καλοκαίρι να μειώνεται ο ρυθμός που η θερμότητα εισάγεται.

Τα βασικότερα μέρη ενός κτιρίου τα οποία πρέπει να θερμομονώνονται είναι:

 • Εξωτερική τοιχοποιία - δοκοί - υποστυλώματα.
 • Εξωτερικά κουφώματα (π.χ πόρτες, παράθυρα), οροφές και στέγες.
 • Δάπεδα εκτεθειμένα στο εξωτερικό περιβάλλον.
 • Δομικά στοιχεία σε επαφή με μη  κλιματιζόμενους χώρους.

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για την κάλυψη των θερμικών αναγκών των χώρων ενός κτιρίου. Για παράδειγμα, τα ανοίγματα με νότιο προσανατολισμό είναι αυτά που δέχονται την περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία το χειμώνα και συνιστώνται για χώρους με μεγαλύτερη ανάγκη για θέρμανση.

Με τα παθητικά συστήματα δροσισμού επιδιώκεται η μείωση των θερμικών φορτίων του κτιρίου κατά τους θερινούς μήνες και επιτυγχάνεται με κατάλληλη σκίαση των ανοιγμάτων, ανάλογα με τον προσανατολισμό τους

Φυσικός Φωτισμός

Η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού στοχεύει στην επίτευξη οπτικής άνεσης μέσα στα κτίρια και στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά συμβάλλει και στη γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσα στους χώρους, συνδυάζοντας φως, θέα, δυνατότητα αερισμού, αξιοποίηση και ρύθμιση της εισερχόμενης ηλιακής ενέργειας.

Ιδιαίτερη σημασία κατά τον σχεδιασμό των συστημάτων φυσικού φωτισμού έχει η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη κάλυψη των απαιτήσεων σε φωτισμό από το φυσικό φως, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου και τις εργασίες που επιτελούνται μέσα στους χώρους

Τα συστήματα φυσικού φωτισμού διακρίνονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες:

1. Ανοίγματα στην κατακόρυφη τοιχοποιία

2. Ανοίγματα οροφής

3. Αίθρια

4. Φωταγωγοί

Οι συνηθέστερες τεχνικές φυσικού φωτισμού είναι:

 • Ειδικοί Υαλοπίνακες
 • Πρισματικά φωτοδιαπερατά υλικά
 • Διαφανή μονωτικά υλικά
 • Ράφια φωτισμού-ανακλαστήρες, περσίδες
 • Σκίαστρα

 

 Σύστημα BMS (Building Management System)

Το BMS (Building Management System) είναι ένα σύστημα ελέγχου που εγκαθίσταται σε κτίρια, για να εποπτεύει και να ελέγχει όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα του κτιρίου, όπως:

 • Ψύξη
 • Θέρμανση
 • Εξαερισμό
 • Φωτισμό
 • Συστήματα Ενέργειας

Το BMS αποτελείται από Software και Hardware και χρησιμοποιεί ανοιχτά πρωτόκολλα όπως BACnet, Lon, Modbus.

Με τις προδιαγραφές λειτουργίας και εγκατάστασης, το κλασσικό BMS προσφέρει - μέσω του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του και του προγράμματος SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - ένα πλήθος δυνατοτήτων,

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Καταγραφή αναλογικών ή ψηφιακών μεγεθών συναρτήσει του χρόνου (trending)
 • Χρονομέτρηση λειτουργίας μηχανών και προσδιορισμός χρόνων συντήρηση
 • Ανάλυση της εξέλιξης βλαβών χρονικά, αναλύοντας την αλληλουχία των συμβάντων που οδήγησαν στη βλάβη
 • Εξακρίβωση της αναγνώρισης (acknowledge) των βλαβών σε συνάρτηση με κρίσιμες βλάβες και τον καταμερισμό ευθυνών

Το BMS συνήθως χρησιμοποιείται σε μεγάλα κτίρια. Η βασική λειτουργία του είναι να διαχειρίζεται τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, το επίπεδο CO2 και την υγρασία ενός κτιρίου. Τα περισσότερα BMS συστήματα ελέγχουν την παραγωγή θέρμανσης και ψύξης, διαχειρίζονται τα συστήματα που διανέμουν τον αέρα παντού μέσα στο κτίριο και τοπικά ελέγχουν τη μίξη θερμού και ψυχρού αέρα για να επιτύχουν την κατάλληλη θερμοκρασία κάθε χώρου.

Εξοικονόμηση ενέργειας στο κτίριο με απλούς κανόνες καλής πρακτικής

 • Συντήρηση κουφωμάτων. Καλής ποιότητας κουφώματα μειώνουν τις θερμικές απώλειες και βελτιώνουν τις συνθήκες θερμικής άνεσης.
 • Σωστή και τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων. Βελτιώνεται ο βαθμός απόδοσης και αυξάνεται η διάρκεια ζωής του εξοπλισμού
 • Αντικατάσταση της παλιάς εγκατάστασης με ένα ενεργειακά αποδοτικότερο σύστημα.
 • Εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης σε παλιές εγκαταστάσεις.
 • Εγκατάσταση θερμοστατών χώρου για αυτόνομες εγκαταστάσεις θέρμανσης/ψύξης και διατήρηση της θερμοκρασίας σταθερής. Ρύθμιση του θερμοστάτη σε χαμηλότερη θερμοκρασία το βράδυ ή σε περίπτωση μακράς απουσίας.
 • Απομόνωση των σωμάτων στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται.
 • Τοποθέτηση νέων ηλεκτρονικών λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης. Γενικότερα, επιλογή φωτιστικών φθορισμού έναντι άλλου τύπου λαμπτήρων.
 • Επιλογή οικιακών συσκευών που να φέρουν σήμανση χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Αναζήτηση

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια

Φυλλάδιο Εξοικονομώ

Newsletter